Over de auteur

André van Dijk (1954) is als econoom afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft zich tijdens zijn studie verdiept in ontwikkelingseconomie en waarde- en winstvraagstukken. Van 1980-1989 heeft hij als docent economische vakken gewerkt in het voortgezet onderwijs (havo en vwo). Vervolgens heeft hij bij Hogeschool INHOLLAND bij verschillende opleidingen gewerkt aan het ontwikkelen van lesprogramma’s, als mentor, stagebegeleider en (afstudeer)docent. Op dit moment is hij verbonden aan de opleiding HTRO (toerisme).

Doelgroep

Bestemd voor hbo-studenten communicatie, marketing- communicatie en media- en entertainmentmanagement.

 

Op deze website staan de uitwerkingen van de opdrachten uit het boek: Financieel management voor de creatieve industrie. Daarnaast is er veel extra oefenmateriaal met uitwerkingen te vinden.

Over 'Financieel management voor de creatieve industrie'

De creatieve industrie is de meest dynamische sector van de Nederlandse economie. Een groeiend aantal mensen vindt een baan in de sector, er worden continu nieuwe diensten bedacht en in de markt gezet en er gaat veel geld in om. Om de innovaties in de creatieve industrie goed te kunnen begeleiden, is inzicht in bedrijfseconomische processen voor (aankomende) managers essentieel.

 

In Financieel management voor de creatieve industrie worden deze processen uitvoerig behandeld aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.

In deel I komen de (functie van de) balans en de resultaten- of exploitatierekening uitgebreid aan de orde. Ook worden de kosten nader bekeken.

In deel II wordt ingegaan op budgettering en in deel III wordt, tot slot, financieel management onder de loep genomen.